Основен

Products

НОВИНИ & ПУБЛИКУВАНЕ

Новини

Публикуване

GlobeCore е едно от водещите световни машиностроителни предприятия. Оборудването, произвеждано от нас с търговска марка GlobeCore, се прилага за изготвянето на битумни емулсии, регенерация и почистване на трансформаторно масло, смесване на горива, изготвяне на биодизел, емулгиране на почти всички видове продукти.
Производствените мощности са разположени в Източна Европа. Нашите инсталации успешно се експлоатират в повече от седемдесет страни в света. Дилърската мрежа на предприятието е създадена така, че реализацията на оборудването да бъде удобна както за производителя, така и за купувача.
Към настоящия момент GlobeCore представлява голямо многопрофилно предприятие. Повече от 260 специалиста сплотено изпълняват своята работа - от рязането на метал до сглобяването и пълната комплектация на инсталациите. Техническото оборудване на нашия завод съответства на международните стандарти - плазмено роботизирано рязане, автоматизиран заваръчен апарат и съвременни машини със софтуер.
Инженерно-техническият персонал на предприятието систематично разработва ново оборудване и модернизира съществуващото. Ежегодно GlobeCore произвежда стотици единици оборудване, което преминава задължително тестване в изпитателния отдел на завода. Стотици наши клиенти с отзиви и с благодарствени писма подтвърждават, че работим в правилната посока. За такъв дълъг период на съществуване на предприятието ние създадохме множество контакти и огромна база от редовни клиенти. Ние няма да спрем дотук. GlobeCore е отворен за потенциални клиенти и Ви кани да посетите производството.

OUR locations

Our clients

обновлено: February 21, 2018 автором: producing