Защо битумната емулсия е по-добра от горещия битум?

Традиционната технология за използване на битум предвижда неговото изливане върху старата пътна основа с последващо полагане на новото покритие. Даденият подход, макар и да се е използвал в продължение на дълъг период от време, но не е бил лишен от определени недостатъци. Най-добрият начин те да бъдат показани е, ако бъде направено сравнение на пътния битум с такъв материал, като битумната емулсия.

На първо място трябва да се отбележи, че битумните емулсии не изискват подгряване. А битумът е необходимо предварително да бъде загрят до температура 150-160 ºС. Икономията на време и енергия вече е на лице. Освен това, при работа с горещи битуми рискът от получаване на изгаряния съществено се увеличава.

Освен това, битумната емулсия може да бъде полагана върху влажни повърхности. Това дава възможност да се започне работа рано сутрин и даже при наличието на роса и неголеми локви. Възможностите на горещия битум в този аспект са много по-скромни: да се излива върху мокро покритие е категорично забранено. Затова, използването на битумни емулсии позволява да бъде разширен времевия интервал за полагане на асфалт.

При определена запрашеност на пътното покритие полагането на битум може да доведе до това, че след определено време той ще може да бъде събран, като обикновен килим. Битумните емулсии много по-добре прилепват към прашната основа.

Благодарение наличието на специални разредители, емулсията може да прониква даже в най-дребните пори и микро-пукнатини, разпределяйки се равномерно по цялата повърхност.

За приготвяне на битумна емулсия е необходимо наличието на битумна и водна фаза. Битумната фаза – това са частички битум със специални добавки (разредител, добавки), а водната фаза – това е вода, в която добавят емулгатори (за създаване на емулсия) и киселина (за активация на емулгаторите).

Двете съставляващи се подават в колоидна мелница, която представлява специално механично устройство с голямо количество обороти на ротора. Тя е предназначена за надребняване на битума до микронни размери и неговото последващо попадане в мехурчетата на емулсионната вода.

Компания GlobeCore предлага универсално оборудване за получаване на битумни емулсии – инсталации тип УВБ-1. С тяхна помощ може да се организира производството както на катионни, така и на анионни битумни емулсии с производителност от 1 до 8 м3/час. Освен колоидна мелница инсталациите УВБ-1 съдържат също и други компоненти: панел за управление, дозиращи устройства, запорно-регулираща арматура и т.н. Благодарение на това се осигурява получаването на продукт, качеството на който напълно съответства на световните стандарти в областта на пътното строителство.

обновлено: February 1, 2018 автором: dannik