Иновације у изградњи путева – у чему је предност примене битуменске емулзије

 

Приликом изградње путева све чешће се користи битуменска емулзија која се примењује уместо битумена. Овај везивни материјал пронађен је у САД и током пола века успешно се користи у читавом свету као једна од компоненти материјала за градњу путева.

Битуменска емулзија служи као везивни материјал за подслој код изградње путева. Физичке карактеристике битуменске емулзије су такве да материјал не захтева јако загревање пре употребе и исти се расподељује по читавој површини туцаника у равномернијем слоју од обичног битумена. Цена битуменске емулзије директно зависи од цене сировина.

Tandem vibration roller compactor working on asphalt pavement

Код изградње путева битуменска емулзија се користи такође и за формирање асфалтног покривача у условима повећане влажности и смањене температуре, за поправке рупа на путном застору на бази савремене технологије импрегнације, хладног третирања код радова на обнови путева, код површинске дораде исхабаних слојева пута и т.д. Битуменска емулзија је погодна за употребу код израде вишеслојних путних застора. Обрада помоћу ове везивне материје служи за површинско и структурно обнављање слојева, спречавање превременог уништавања магистралних путева, за заштиту од деловања воде, за побољшање приањања пнеуматика на путни застор и за повећање показатеља отпорности на хабање.

Као резултат примене битуменске емулзије путни застор добија одличне квалитетне карактеристике, такве као што су отпорност на смицање и повећан век експлоатације.

У састав битуменске емулзије обавезно улази битумен и вода у односу 50 и 40%. Од осталих компоненти могу се издвојити око 3-5% смеше секундарног производа прераде памуковог уља са секундарним катраном, 1% натријум или калијум хидроксида или други емулгатори.

Припрема битуменске емулзије дели се на битуменску и водену фазу.                               Битуменска фаза представља смешу битумена са различитим додацима (адитиви, разређивачи и др.). Водену фазу чине емулгатори који се додају у припремљену воду за прављење емулзије. Ова фаза обухвата припрему емулгатора од дела смеше масне масе у виду секундарног производа прераде уља памука и секундарног катрана, у процесу њиховог мешања са загрејаним раствором натријум или калијум хидроксида у води, до потпуног растварања овакве смеше.

Као резултат тога, две компоненте се помоћу специјалних дозатора убацују у засебан уређај за умешавање, који је снабдевен колоидним млином са око 6 хиљада обртаја у минути. Битумен се уситњава на честице микронских размера које доспевају у мехуриће емулзионе воде и који се налазе у лебдећем стању. Овако добијени производ умешавања назива се битуменска емулзија.

У главне предности њене примене спада уштеда ресурса и енергије. Укупни трошкови радова смањују се захваљујући повећаном веку експлоатације битуменске емулзије у временским условима од пролећа до позне јесени. Поред тога, технологија примене битуменске емулзије за стварање путног застора је еколошки чиста, нема емисије растварача у атмосферу, као ни опасности од експлозије за време обраде и превоза битуменског раствора.

Битуменска емулзија побољшава еластичност, јачину, адхезивне карактеристике површинског слоја аутомобилских путева, смањује осетљивост на температурне промене и представља квалитетан производ савремене хемијске индустрије.

 

обновлено: February 25, 2016 автором: dannik