НОВИНИ

December 23, 2015

Защо битумната емулсия е по-добра от горещия битум?

Традиционната технология за използване на битум предвижда неговото изливане върху старата пътна основа с последващо полагане на новото покритие. Даденият подход, макар и да се е използвал в продължение на дълъг период от време, но не е бил лишен от определени недостатъци. Най-добрият начин те да бъдат показани е, ако бъде направено сравнение на пътния битум с такъв материал, като битумната емулсия.

На първо място трябва да се отбележи, че битумните...


December 23, 2015

Особености на модифицирания битум за получаване на покривни грундове

За подготовка на покривната основа се използват материали, които биха могли да имат на повърхността си пори и да не осигуряват достатъчно сцепление с покривното покритие. Ако не се запълнят навреме тези мини-отвори, то в тях ще се пропие вода. Това е нежелателно, тъй като при промяна на температурите и последващо замръзване/топене на повърхността на основата ще се образуват пукнатини, а самото покривно покритие ще се разруши.

С цел отстраняване на...


November 27, 2015

Иновации в пътното строителство – каква е ползата от използване на битумна емулсия?

В областта на пътното строителство все по-често се използва битумна емулсия, която идва на мястото на битума. Посоченият свързващ материал е изобретен в САЩ и в продължение на половин век успешно се исползва в целия свят в качеството си на една от съставните части в пътния строителен материал.

Битумната емулсия служи като свързващ материал за грундиране. Физическите характеристики на битумната емулсия са такива, че веществото не изисква голямо загряване преди експлоатацията...


November 27, 2015

Лабораторно оборудване за получаване на модифициран битум

Модифицираните битуми започват своето развитие още през 60-те години на миналия век. Тяхната поява е провокирана от намаления срок на действие на горните слоеве пътни покрития в резултат на увеличеното натоварване на транспортните средства и интензивността на движение. Традиционните асфалтобетони вече не удовлетворявали изискванията в частта трайност на пътните покрития. Тъй като тяхното качество по същество се определя от характеристиките на битумните свързващи вещества, бил направен извод за целесъобразността за...


November 27, 2015

Лабораторно оборудване за производство на битумна емулсия

Като цяло, лабораторното оборудване позволява да бъдат моделирани в малки мащаби процеси, протичащи в реалния свят. Именно с такова през 20-те години на миналия век за първи път е бил получен такъв материал, като битумната емулсия.

По-голямата част от начините за нейното производство са базирани на емулгиране на битума във вода, което в лабораторни условия може да се реализира при помощта на:

– лопатна бъркалка;

– ултразвук;

– колоидна мелница;

– комбиниран начин.

Компанията GlobeCore предлага...


November 6, 2015

Компания GlobeCore презентира своето оборудване в България

От 18 до 24 октомври 2015 година за представителите на пътно-строителния отрасъл и други заинтересовани организации в България бяха проведени редица презентации на оборудването на компания GlobeCore.

Посочените мероприятия се проведоха в София, Пловдив, Русе, Благоевград и в други градове.

Сътрудниците от GlobeCore представиха на вниманието на събралите се материали както за самата компания, так и за произвежданото оборудване: инсталации за производство на битумна емулсия (тип УВБ-1), инсталации за модификация на битум...


August 10, 2015

В Танзания започна да работи първия завод за производство на битумни емулсии

На 4 октомври в Дар-ес-Салаам (Танзания) бе открит първият завод в страната за производство на битумни емулсии, напълно зареден с оборудване от фирма GlobeCore.

Важността на събитието се доказва от факта, че в събитието лично участва замесен заместник-директор за изграждане на селски и градски пътища на Министерството на труда на Обединена република Танзания Hassan Matimbe (на снимката – в центъра). Заедно с него тържествено лентата бе прерязана от преставителите на фирмата-собственик:...


August 10, 2015

Във Виетнам стартира и успешно се експлоатира инсталация УВБ-2

На 8 май е завършена настройката във Виетнам. В една от строителните компании в страната беше установена инсталация УВБ-2 (капацитет 22 м3 / ч) за модификация на битум с полимери.
Модифициран битум, произведен от УВБ на марка GlobeCore, се използва при строителството и ремонта на пътища и мостове.

Оборудване на този вид е особено търсено от предприятия, които са ангажирани в производството и ремонта на асфалтови настилки, хидрозолация на сгради и...


August 6, 2015

GlobeCore представи своето оборудване в Сърбия и Македония

В началото на декември, представители от GlobeCore извъшиха работно посещение в Белград, Скопие и няколко други градове в Сърбия и Македония.

По покана на приемаща държава управителя на нашата компания Антонина Сохан проведе презентация на оборудване за производство на битумни емулсии и модифициран битум.

Както слушатели бяха служители на фирми, занимаващи се с пътно строителство и ремонт, както и с производство на материали за пътно строителство. По време на презентацията, освен битумно...


June 17, 2015

Модифициран битум и неговите видове

В тази статия ще разкажем не само за основните видове модифициран битум, но също така и за техните основни характеристики, които задължително трябва да се имат предвид при използването на тези строителни материали.

Веднага трябва да се отбележи, че процесът на модифициране на битума е насочен към подобряване на свойствата му чрез комбинирането му със специални полимерни добавки. Въвеждането на подходящ полимер и получаването на модифициран битум позволяват получаването на вещество...


June 17, 2015

Битумна емулсия: основна информация

Знаете ли какво е битумна емулсия? За какво се използва, какви са условията, при които се произвежда. Всичко това, както и много друга информация, ще бъде разгледано в този изчерпателен материал.

Най-общо погледнато, използването на емулсиите е в основата на производството на най-различни предмети, които ни заобикалят. В известен смисъл дори млякото или боята за обувки са емулсии. Ако говорим за битумните емулсии, те представляват своеобразна система “масло във вода”, в...


обновлено: August 15, 2017 автором: