Оборудване

Инсталации за производство на битумни емулсии УВБ-1
oil system2
Инсталацията се изпозва за разработване на рецепта на разпенен битум. Изпозва се в предприятия по асфалто-бетонни смеси, а също в предприятия, които провеждат строителни и ремонтни пътни работи. Използвасе на закрито.
Инсталации за производство на модифициран битум УВБ-2
ubmОборудване на този вид е особено търсено от предприятия, които са ангажирани в производството и ремонта на асфалтови настилки, хидрозолация на сгради и уреждане на меки покриви.
Лабораторни инсталации

УВБ-1ЛИнсталацията се изпозва за разработване на рецепта на разпенен битум. Изпозва се в предприятия по асфалто-бетонни смеси, а също в предприятия, които провеждат строителни и ремонтни пътни работи. Използвасе на закрито.
Помпени агрегати
СН-1 насосная станция
Помпенният агрегат е проектиран за изпомпване на органични свързващи материали с вискозитет до 3500 мм2/с и температура до +180.
Битумен филтър

123123Този филтър е двопатронен, което дава възможност инсталацията да работи непрекъснато. Той има датчик затемпература и налягане, което увеличава надеждносттта и сигурността.
Събиране

МСБЭ-30Cъбиране от тип СБМ е проектиран за пазене на модифициран битум, получен в битумната инсталация от тип УВБ-2.
обновлено: June 9, 2016 автором: dannik