Инсталации за производство на битумни емулсии УВБ-1

101_Done-600x397-600x397

 

 

Инсталации за производство на битумни емулсии УВБ-1(1м3/час)

Битумните емулсии се използват в пътното строителство за база на старото пътно покритие преди нанасяне на асфалтобетона, за приготвяне на студени асфалтобетонни смеси, за повърхностна обработка на пътното покритие, за изградяване на тънки защитни пластове, а също и за ремонт на пътни дупки.

 

УВБ-1 2

 

 

Инсталации за производство на битумни емулсии УВБ-1(2м3/час)

Принципът на действието на инсталацията се основава на последователно смесване на компонентите в хидродинамически смесители при определено налягане и температура.
 
УВБ-8 (в конт

 

 

Инсталация за производство на битумни емулсии УВБ-1 (8-10 м3/час)

За експлоатация на оборудването на площадка на открито, инсталациите се изпускат в контейнер от ролетен тип или вандалоустойчив.

За експлоатация на оборудването на закрито или под стряха, инсталациите се изпускат в контейнер от открит тип.

 

обновлено: June 9, 2016 автором: dannik