Инсталация за производство на битумни емулсии УВБ-1 (8-10 м3/час)

УВБ-8-КУБ

УВБ-8 (в конт

За експлоатация на оборудването на площадка на открито, инсталациите се изпускат в контейнер от ролетен тип или вандалоустойчив.

За експлоатация на оборудването на закрито или под стряха, инсталациите се изпускат в контейнер от открит тип.

Инсталациите УВБ-1 1м3/час, 2м3/час се изработват в контейнер от открит и ролетен тип.

Инсталацията УВБ-1 8м3/час се изработват в контейнер от открит, ролетен и вандалоустойчив тип.

Наименование на параметрите Стойност
1 Производителност максимална, м3/час 8-10
2 Разход на битум (при пенетрация 90…130), м3/час 10,5
3 Разход на вода, м3/час 5-7*
4 Разход на разредител (при пенетрация на битума < 90), дм3/час 50-350*
5 Разход на киселина, дм3/час 50-150*
6 Разход на емулгатор, дм3/час до 50*
7 Налягане на битума на входа на инсталацията, МРа 0,2
8 Налягане на битума, подаван в смесителя, МРа 1,4
9 Налягане на водната фаза, подавана в смесителя, МРа 0,2
10 Температура на битума на входа на инсталацията, 0С 140-160
11 Температура на водата на входа на инсталацията, 0С 40-60
12 Височина на повдигане на емулсията след инсталацията, максимум (м) 10
13 Инсталирана мощност, кВт 38
14 Напрежение на силовите вериги, В 380/220
15 Максимални габаритни размери, мм:
-дължина 4850
-ширина 2150
-височина 2200
16 Максимална маса, кг 3550

* В зависимост от рецептурата на изготвяната емулсия!

 

обновлено: January 30, 2015 автором: dannik