Инсталации за производство на модифициран битум УВБ-2

УМБ 6

Инсталация за модифициране УВБ-2 производителност 4-7 м³/ч

Инсталацията за модифициране УВБ-2 е предназначена за получаване на модифициран битум, включително на битумно-полимерни свързващи вещества за изготвяне на асфалтобетон за най-горен слой, повърхностна обработка на пътни настилки, защитни слоеве за циментно-бетонни покрития

СН-1 насосная станция

Инсталация за производство на модифициран битум (20 м3/час)

Принципът на действието на инсталацията се основава на последователно смесване на компонентите в хидродинамически смесители при определено налягане и температура.
 
обновлено: June 9, 2016 автором: dannik