Инсталации за производство на модифициран битум УВБ-2

Инсталации за производство на модифициран битум УВБ 2

Инсталация за модифициране УВБ-2 производителност 4-7 м³/ч

Инсталацията за модифициране УВБ-2 е предназначена за получаване на модифициран битум, включително на битумно-полимерни свързващи вещества за изготвяне на асфалтобетон за най-горен слой, повърхностна обработка на пътни настилки, защитни слоеве за циментно-бетонни покрития

Инсталации за производство на модифициран битум УВБ 2

Инсталация за производство на модифициран битум (20 м3/час)

Принципът на действието на инсталацията се основава на последователно смесване на компонентите в хидродинамически смесители при определено налягане и температура.