Инсталация за модифициране УВБ-2 производителност 4-7 м³/ч

Инсталацията за модифициране УВБ-2 е предназначена за получаване на модифициран битум, включително на битумно-полимерни свързващи вещества за изготвяне на асфалтобетон за най-горен слой, повърхностна обработка на пътни настилки, защитни слоеве за циментно-бетонни покрития, мембрани срещу поява на пукнатини, изготвяне на еластомерни битумни херметизиращи замазки и материали за покривни конструкции. Инсталацията може да работи както на открито под навес, така и в помещение с проточно-смукателна вентилация.

 

УМБ 6

^73AD64012F52978E4E3CDE71E920C92F61907B275F9DF36345^pimgpsh_fullsize_distr

Технически характеристики Стойност
1. Производителност, минимум м³/ч 4-7
2. Количество полимер на 1м³ изходен битум, кг 10…100
3. Режим на работа – циклично-последователен
4. Количество реактори, бр. 2
5. Инсталирана мощност, кВт
– мелница 45
– помпа за подаване на битум към мелницата 7,5+7,5
– помпа за подаване–извеждане на битума 7,5
– задвижване на бъркалката 2×5,5
– мощност на нагревателя на топлоносителя (обща) 4×27
– помпа за подаване на топлоносителя 3
– системи за управление 0,8
– помпа за подаване на пластификатора 3
– помпа за подаване на адхезионна добавка 0,25
– обща 193,5
6. Параметри на електрическия ток
– напрежение, В 380
– променлив с честота, Хц 50
7. Габаритни размери (без възлите, които се свалят при транспортиране), мм максимум
– дължина 5200
– височина 3000
– ширина 2400
8. Маса, максимум кг 5900

 

 

обновлено: January 30, 2015 автором: dannik