Лабораторни инсталации

УВБ-1Л

Лабораторни инсталации за производство на битумни емулсии УВБ-1-Л

Лабораторната битумна инсталация е предназначена за:

– подготовка на малки партиди от битумни емулсии;

– разработване на рецепта на водно-битумни емулсии в зависимост от състава на емулсията, от областта на използването и.

УМБ лаб 2 пнг

Лабораторни инсталации за производство на модифициран битум УВБ-2-Л

Лабораторната инсталация за модификация на битум е предназначен за подготовка на модифициран битум в малки обеми (не повече от 10 л за един цикъл работа).

За подготовка на модифицира нбитум се използва принцип на поточно смесване и едновременна дисперсия на битума и полимера (с използване на мелница).

 
обновлено: September 21, 2016 автором: dannik