Tag Archives: инсталации за производство на битумна емулсия (тип УВБ-1)

Компания GlobeCore презентира своето оборудване в България

От 18 до 24 октомври 2015 година за представителите на пътно-строителния отрасъл и други заинтересовани организации в България бяха проведени редица презентации на оборудването на компания GlobeCore.

Посочените мероприятия се проведоха в София, Пловдив, Русе, Благоевград и в други градове.

Сътрудниците от GlobeCore представиха на вниманието на събралите се материали както за самата компания, так и за произвежданото оборудване: инсталации за производство на битумна емулсия (тип УВБ-1), инсталации за модификация на битум с полимери (тип УВБ-2), както и лабораторни инсталации.

Интересът на българските представители към оборудването на GlobeCore не е случаен. На първо място, търсенето на битумна емулсия и модифициран битум в тази страна постоянно расте. На второ място, от 2009 година в гр. Варна успешно функционира завод за производство на модифициран битум, който беше окомплектован с оборудване на нашата компания.

На презентациите присъстваха както технически специалисти, така и ръководители на пътно-строителни организации. След приключване на официалната част от мероприятията, всички участници имаха възможността да получат изчерпателни отговори на възникналите въпроси от технически характер от инженер-конструктора на компания GlobeCore.

Нашата компания изказва своите благодарности към българските си колеги за проявения интерес и топъл прием, както и се надява на по-нататъшно сътрудничество.