Tag Archives: покривни грундове

Особености на модифицирания битум за получаване на покривни грундове

За подготовка на покривната основа се използват материали, които биха могли да имат на повърхността си пори и да не осигуряват достатъчно сцепление с покривното покритие. Ако не се запълнят навреме тези мини-отвори, то в тях ще се пропие вода. Това е нежелателно, тъй като при промяна на температурите и последващо замръзване/топене на повърхността на основата ще се образуват пукнатини, а самото покривно покритие ще се разруши.

С цел отстраняване на пагубното влияние от появата на пори и повишаване здравината на сцепление на покривната основа с покривното покритие двете повърхности се обработват с течен грунд (праймер) на битумна основа.

Праймер – това е концентрирана дисперсия от нефтени битуми, притежаващи температура на омекване не по-ниска от 80 ºС в специално подбрани разтворители.

При използоването на битум за получаване на тънък фин слой е необходимо да се има предвид областта на лаковете и боите, тъй като водонепроницаемостта на свързващото вещество е съществено по-ниска, отколкото каучука и други пластмаси. Въпреки това, битумите имат добри противокорозионни свойства и високи диелектрични показатели. Суровинната база на битумите на практика е неизчерпаема, което позволява да се правят оптимистични прогнози по повод прехода на някои лакове и бои на битумна основа.

При това, немодифицираният битум в състава на покритията трябва да бъде заменен, тъй като не съответства на съществуващите стандарти.

Въвеждането на модификатори позволява извеждането на битумните лакове и бои на ново ниво: става възможно нанасянето върху метални повърхности, покрити с ръжда. При това, се пропуска скъпоструващата процедура за пясъко-струйно почистване.

Ръждата действа като самомодификатор, без да влошава, а точно обратното, подобрява експлоатационните характеристики на битумните покрития.

Използването на модификатори позволява да бъде подобрено качеството на получаваните грундове и да бъдат повишени техните адхезионно-якостни свойства. Праймерите увеличиват срока на експлоатация на бетона за сметка на максималното втриване в повърхността при нанасяне и последващо свързване на всички несвързани частици.