Tag Archives: полимерни добавки

Модифициран битум и неговите видове

В тази статия ще разкажем не само за основните видове модифициран битум, но също така и за техните основни характеристики, които задължително трябва да се имат предвид при използването на тези строителни материали.

Веднага трябва да се отбележи, че процесът на модифициране на битума е насочен към подобряване на свойствата му чрез комбинирането му със специални полимерни добавки. Въвеждането на подходящ полимер и получаването на модифициран битум позволяват получаването на вещество с подобрени свойства, такива като подобрена устойчивост на топлина или студ, повишена устойчивост на натоварвания, по-голяма еластичност, трайност и така нататък. Като основен полимерен модификатор на битума широко се използват (включително за производството на различни строителни материали), такива добавки като AПП, т.е. атактен полипропилен, или с други думи – получава се АПП –модифициран битум, при това понякога заедно с изотактичен полипропилен, както и СБС, т.е. полимер стирен-бутадиен-стирен, при което се получава СБС-модифициран битум.

Обикновено материалите от модифициран битум се наричат битум-полимери, а в отделни случаи, особено в преводната литература, може да се срещне такъв термин като битумна гума, т.е. материали на базата на битум, който се модифицира с полимер СБС или битумен пластик, т.е. AПП-модифициран битум.

foto

Материалите, при които са използвани както стирен-бутадиен-стирен, така и атактен полипропилен, имат своите силни и слаби страни. При разглеждането на материали с една и същата основа, но с различни модификатори, могат да бъдат забелязани най-различни особености, за които сега ще стане дума. Например, АПП материалите са силно устойчиви на ултравиолетово лъчение, имат висока химическа устойчивост към основи и киселини, по-висока устойчивост на топлина на фона на СБС материалите, както и отлична адхезия към метали и стъкло. Всичко това оказва значително влияние върху областта на използване на АПП модифицирания битум. На свой ред СБС материалите се характеризират с устойчивост на замръзване и отлична еластичност, освен това те доста лесно повтарят формата на повърхността, върху която се полагат. Също така трябва да бъдат споменати и особеностите на отделните видове модифициран битум, тъй като техните свойства могат да се променят значително в зависимост от концентрацията на модификатора.

Обикновено СБС добавките са около 3-6 процента от теглото. Необходимото количество от този материал зависи от дисперсното състояние на веществото. Ако полимерът стирен-бутадиен-стирен се въвежда във фино дисперсна форма, то неговият разход, както и концентрацията му, намалява, а в по-груба форма – напротив – за да се постигне високо качество на модифицирания битум, концентрацията на модификатора трябва да се увеличи. Заедно с това, при нагряване на модифициран битум, който е подобрен със СБС, често се наблюдава тенденция към разделяне на фазите на полимера и битума, т.е. подобен модифициран битум е относително нестабилен при съхранение. Всичко това трябва задължително да се взима под внимание при използването на един или друг вид модифициран битум.