Tag Archives: пътища и мостове

Във Виетнам стартира и успешно се експлоатира инсталация УВБ-2

На 8 май е завършена настройката във Виетнам. В една от строителните компании в страната беше установена инсталация УВБ-2 (капацитет 22 м3 / ч) за модификация на битум с полимери.
Модифициран битум, произведен от УВБ на марка GlobeCore, се използва при строителството и ремонта на пътища и мостове.

Оборудване на този вид е особено търсено от предприятия, които са ангажирани в производството и ремонта на асфалтови настилки, хидрозолация на сгради и уреждане на меки покриви.