Tag Archives: пътно строителство

Защо битумната емулсия е по-добра от горещия битум?

Традиционната технология за използване на битум предвижда неговото изливане върху старата пътна основа с последващо полагане на новото покритие. Даденият подход, макар и да се е използвал в продължение на дълъг период от време, но не е бил лишен от определени недостатъци. Най-добрият начин те да бъдат показани е, ако бъде направено сравнение на пътния битум с такъв материал, като битумната емулсия.

На първо място трябва да се отбележи, че битумните емулсии не изискват подгряване. А битумът е необходимо предварително да бъде загрят до температура 150-160 ºС. Икономията на време и енергия вече е на лице. Освен това, при работа с горещи битуми рискът от получаване на изгаряния съществено се увеличава.

Освен това, битумната емулсия може да бъде полагана върху влажни повърхности. Това дава възможност да се започне работа рано сутрин и даже при наличието на роса и неголеми локви. Възможностите на горещия битум в този аспект са много по-скромни: да се излива върху мокро покритие е категорично забранено. Затова, използването на битумни емулсии позволява да бъде разширен времевия интервал за полагане на асфалт.

При определена запрашеност на пътното покритие полагането на битум може да доведе до това, че след определено време той ще може да бъде събран, като обикновен килим. Битумните емулсии много по-добре прилепват към прашната основа.

Благодарение наличието на специални разредители, емулсията може да прониква даже в най-дребните пори и микро-пукнатини, разпределяйки се равномерно по цялата повърхност.

За приготвяне на битумна емулсия е необходимо наличието на битумна и водна фаза. Битумната фаза – това са частички битум със специални добавки (разредител, добавки), а водната фаза – това е вода, в която добавят емулгатори (за създаване на емулсия) и киселина (за активация на емулгаторите).

Двете съставляващи се подават в колоидна мелница, която представлява специално механично устройство с голямо количество обороти на ротора. Тя е предназначена за надребняване на битума до микронни размери и неговото последващо попадане в мехурчетата на емулсионната вода.

Компания GlobeCore предлага универсално оборудване за получаване на битумни емулсии – инсталации тип УВБ-1. С тяхна помощ може да се организира производството както на катионни, така и на анионни битумни емулсии с производителност от 1 до 8 м3/час. Освен колоидна мелница инсталациите УВБ-1 съдържат също и други компоненти: панел за управление, дозиращи устройства, запорно-регулираща арматура и т.н. Благодарение на това се осигурява получаването на продукт, качеството на който напълно съответства на световните стандарти в областта на пътното строителство.

Иновации в пътното строителство – каква е ползата от използване на битумна емулсия?

В областта на пътното строителство все по-често се използва битумна емулсия, която идва на мястото на битума. Посоченият свързващ материал е изобретен в САЩ и в продължение на половин век успешно се исползва в целия свят в качеството си на една от съставните части в пътния строителен материал.

Битумната емулсия служи като свързващ материал за грундиране. Физическите характеристики на битумната емулсия са такива, че веществото не изисква голямо загряване преди експлоатацията и се разпределя по цялата повърхност на чакъла на по-равен слой, отколкото обикновения битум. Стойността на битумната емулсия пряко зависи от стойността на суровината.

В пътното строителство битумната емулсия се използва също за създаване на асфалтирано покритие в условията на повишена влажност и понижени температури, ремонт на дупки на пътя на основата на съвременни технологии на импрегниране, студена обработка при извършване на възстановителни дейности, повърхностна обработка на износените пътни слоеве и т.н. Битумната емулсия е удобна при експлоатация за многослойното пътно покритие. Обработката с помощта на това свързващо вещество служи за факторно и структурно обновяване на слоевете, предупреждение за преждевременно разрушение на автомагистралите, защита от въздействието на водата, за подобряване сцеплението на автомобилните гуми с пътното покритие и за повишаване показателите на износоустойчивост.

В резултат на използване на битумна емулсия пътното покритие получава отлични качествени характеристики – такива като устойчивост на пътя и дълъг експлоатационен ресурс.

В състава на битумната емулсия задължително влизат битум и вода, в съотношение 50 на 40%. Измежду останалите съставки могат да бъдат отделени около 3-5% за смеси от вторичен продукт от преработката на памучно масло с пречистен катран, 1% сода каустик или калий, или други емулгатори.

Приготвянето на битумна емулсия се разделя на битумна и водна фаза. Битумната фаза представлява смесване на битума с различни добавки (присадки, разредител и др.). Водната фаза – това е добавяне на емулгатори в подготвената вода за създаване на емулсия. Дадената фаза включва приготвяне на емулгатора от част от сместа на мастната маса под формата на вторичен продукт от преработката на памучно масло и пречистен катран, в процеса на тяхното смесване със загрят във вода разтвор на сода каустик или калиев хидроксид до пълното разтваряне на подобен род смеси.

В резултат на това, две съставки се подават през специални дозатори в специална инсталация за смесване, оборудвана с колоидна мелница, развиваща скорост на въртене от порядъка на 6 хиляди оборота в минута. Битумът се надребнява до частици с микронни размери, които попадат в мехурчетата на емулсионната вода и се суспендират. Полученият от смесването продукт се нарича битумна емулсия.

Основно предимство от неиното използване е икономията на ресурси и пестенето на енергия. Общата себестойност на работите се намалява за сметка увеличения срок на експлоатация на битумната емулсия в температурните условия от пролетта и до късна есен. Освен това, технологията на използване на битумната емулсия за създаване на пътно покритие е екологично чисто, в атмосферата не се отделят емисии от разтворителите, също така, няма опасност от взрив по време на обработка и транспортиране на битумния разтвор.

Битумната емулсия повишава еластичността, устойчивостта, адхезионните характеристики на повърхностния слой на автомобилните пътища, намалява чувствителността към температурните колебания и представлява качествен продукт на съвременната химическа индустрия.